Βασίλης Μάρκος

Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα

https://aftermathsgr.wordpress.com/

Mathematician and student ot OUC's Masters "Cognitive Systems". Editor of the mathematics website https://aftermathsgr.wordpress.com/