Βασίλης Μάρκος

Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Ελλάδα

Last year student of Mathematics at the National and Kapodestrian University of Athens.