kot_mapku3

Москва, город Москва, Россия

https://mapku3.ru

I like tabs instead space.
I like machine learning.
I like python.
I like jazz.
I like Japan cuisine.
I want to work for Yandex.