Kamil Dziedzic

http://www.linkedin.com/in/kamildziedzic