Mandy

Baltimore, MD

https://launchpad.net/~zhou-mandy

Huge Ubuntu fan.