mrjimoy_05

Jakarta, Indonesia

I am a Java, ABAP, VB.Net, Visual C#, PHP developer utilizing PostgreSQL, MongoDB, SQL Server, MySQL, DB2, Oracle :)