Daniel J. Pritchett

Memphis, TN

http://dpritchett.net

Rails, Python, enterprise BI.