ראוה מדברת עם אחד בשוק אמרו לה מה טיבו של זה איש פלוני וכהן...היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן