Shouichi

Tokyo, Japan

http://shouichi.github.io

普通のプログラマ。東京大学理学部情報科学科、東京大学大学院情報理工学系研究科コンピュータ科学専攻卒業。