Yennguyen1992

Hà Nội, Việt Nam

https://everest.org.vn/luat-su-nguyen-thi-yen/

Tính cách: Hòa đồng với mọi người, sẵn sàng lắng nghe, quyết đoán trong công việc, Sở thích: thích đọc sách, du lịch, ham học hỏi, say mê nghề luật Định hướng tương lai: luật sư tài năng; một nhà lãnh đạo thành công Tốt nghiệp Đại học Công Đoàn năm 2014; tốt nghiệp Học viện Tư pháp năm 2017; Kinh nghiệm thực tiễn: là một luật sư, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân gia đình.

Top Questions
No questions with score of 5 or more
Top Answers
No answers with score of 5 or more