hengxin

中国江苏省Nanjing Shi

http://www.bigoh.net/wiki/index.php/%E7%94%A8%E6%88%B7:Hengfeng-Wei

I am a Ph.D. candidate majoring in Computer Science at Nanjing University, China. I am interested in distributed computing and formal methods.

Contact: hengxin0912@gmail.com

Address: Nanjing University Xianlin Campus, 163 Xianlin Avenue, Qixia, Nanjing 210023, Jiangsu, China

Top Questions
1 2 3 4 5 9

Top Answers
1 2