Office168

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

https://office168.vn/

Nắm bắt nhu cầu thị trường, Office168 ra đời để hỗ trợ cung cấp dịch vụ văn phòng ảo, coworking space và văn phòng trọn gói nhằm giúp các doanh nghiệp tiết kiệm hơn các khoản "chi phí văn phòng"

Top Questions
No questions with score of 5 or more
Top Answers
No answers with score of 5 or more