20 theatre

Vietnam

Theatre 20 là một công ty nhà hát do nghệ sĩ đứng đầu ở Toronto thành lập để trình bày các vở nhạc kịch theo cốt truyện bằng cách phát triển các tác phẩm mới của Canada và bằng cách tưởng tượng lại các tiết mục hiện có. Liên hệ: Theatre20
19a Đường Số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
0702 484 487

Top Questions
No questions with score of 5 or more
Top Answers
No answers with score of 5 or more