Ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα

Top Questions
1 2

Top Answers
1 2