Webutvikler som bor i USA og vil flytte til Norge.