Skip to main content

Software developer, I normally use .NET, WPF/XAML C# & Infragistics, SQL