Pentium10

Transylvania, Romania

kodokmarton.eu

Age: 30

That's me.