Trevoke

New York

blog.trevoke.net

Age: 32

Isshinryu karate
weiqi / go / baduk
Ruby
Rails
SQL