Ilya Klyuchnikov

London, United Kingdom

pat.keldysh.ru/~ilya

Age: 33

Software Engineer at Facebook