Student.

10 PRINT "HELLO WORLD!"
20 GOTO 10
1 2 3