I program stuff. I build stuff. I 3D print stuff. I design stuff.

Google+
     http://goo.gl/teIg1l

GitHub
     http://goo.gl/96ZwnK