mrjimoy_05

Jakarta, Indonesia

Age: 24

I am a Java, ABAP, VB.Net, Visual C#, PHP developer utilizing SQL Server, PostgreSQL, MySQL, DB2, Oracle :)