troyane

Ukraine

tro.trola.org

Age: 26

C++/Qt/QML, Python dev, sound prod, traveler.