troyane

Kiev, Ukraine

tro.trola.org

Age: 25

C++/Qt, Python dev, sound prod, traveler.