Jeremy Privett

United States

jeremyprivett.com

Age: 27

Co-Founder - Omega Vortex, LLC.