Jeremy Privett

United States

jeremyprivett.com

Age: 26

Co-Founder - Omega Vortex, LLC.