ShockwaveNN

Nizhny Novgorod, Russia

none

Age: 26

Testing Automation