ShockwaveNN

Nizhny Novgorod, Russia

none

Age: 25

Testing Automation