Kenji Yoshida

Tokyo, Japan

github.com/xuwei-k

Age: 29

Scalaz committer https://twitter.com/xuwei_k