Kostiantyn Rybnikov

Kyiv, Ukraine

k-bx.me

Age: 27

haskell/python programmer