Dmitry Zagnoyko

Age: 24

Junior Developer, C++, Qt, Qml