Dmitry Zagnoyko

Age: 26

Junior Developer, C++, Qt, Qml