Dmitry Zagnoyko

Age: 25

Junior Developer, C++, Qt, Qml