Nick Sardo

Austin, TX

Age: 48

Professional Programmer from Austin, Texas.