Nick Sardo

Austin, TX

Age: 47

Professional Programmer from Austin, Texas.