Tu Tran

Ho Chi Minh City, Vietnam

twitter.com/#!/tutranv

Age: 26

Mỗi ngày nhận ra mình ngu hơn 1 ít