Pratik Somaiya

Ahmadabad, India

pratiksomaiya.blogspot.com

Age: 27

Software Engineer - iOS