Pratik Somaiya

Ahmadabad, India

pratiksomaiya.blogspot.com

Age: 26

Software Engineer - iOS