Brian White

Age: 41

C#, SQL Server, Classic ASP, ASP.Net MVC, Razor, CouchBase, RabbitMQ, PostgreSql