Brian White

Age: 39

C#, SQL Server, Classic ASP, .Net MVC, Razor, CouchBase, RabbitMQ