Ubuntu Iranian LoCo Team member

Ubuntu Iranian forum moderator

https://launchpad.net/~dani.behzi

Top Questions
No questions with score of 5 or more
Top Answers
No answers with score of 5 or more