مهدی پیشگوی هستم. برنامه نویس و توسعه دهنده اپلیکیشن های سمت سرور و اندروید