Michał K

Warsaw, Poland

Android dev and enthusiast

#SOreadytohelp