נפלה לנו עטרת ראשנו אדמו"ר ר' עובדיה יוסף זצוק"ל

אוי לנו כי חטאנו